بایگانی برچسب: موفقیت

کلید طلایی قانون جذب

به نام خدای مهربان

همه ما در زندگی، خواسته هایی داریم و دوست داریم که به آنها برسیم

در واقع میزان موفقیت و رضایت ما از زندگی خود با رسیدن به خواسته های ما ارتباط مستقیم دارد

انسان از زمان تولید شروع به درخواست کردن میکند، نوزادان به شکلی درحال درخواست کردن نیازهای خود هستند و به مرور که بزرگتر میشوند نیازهای آینده به نیازهای زمان حال اضافه میشود.
تمام خواسته های یک نوزاد مربوط به زمان حال است و در واقع برای رفع نیازهای همان لحظه است، خواسته های کودکان هم به همین شکل است و برای رسیدن به لذت در لحظه حال درخواست میکنند.

بعنوان مثال کودکی که درخواست داشتن یک نوپ را می کند درست است که آن توپ برای زمان های بعد مورد استفاده قرار میگیرد ولی از نظر کودک دلیل درخواست برای استفاده و لذت بردن در زمان حال است.


به مرور که انسانها بزرگتر میشوند خواسته های آنها به دو دسته تقسیم میشوند 
1- خواسته های لحظه حال 
2- خواسته های آینده

تفاوت بسیار مهم بین افکار دوران کودکی و بزرگسالی ما این است که ما در کودکی خواسته های زمان حال را برای لذت بردن و استفاده کردن می خواستیم اما در بزرگسالی توجهی به خواسته های زمان حال نداریم و از رسیدن به آنها و استفاده از آنها لذتی نمی بریم و تمام توجه و تمرکز ما بر روی خواسته های آینده خودمان است.

و چون از داشته های خود لذتی نمی بریم، دریافت خواسته های آینده با مشکل مواجه می شود.
مهمترین عاملی که در کودکان سبب دریافت خواسته های بعدی آنها میشود احساس خوبی است که از داشتن خواسته های فعلی در آنها ایجاد می شود. 

این عامل در افراد بزرگسال بعنوان مانعی برای رسیدن به خواسته ها تبدیل میشود، به عبارتی همان احساسی که در دوران کودکی سبب می شد ما به راحتی به خواسته های خود برسیم در بزرگسالی مانع رسیدن ما به خواسته هایمان میشود و دلیل ۀن این است که جنس احساس در کودکی از نوع خوب بوده است ولی جنس همان احساس در دوران بزرگسالی از جنس بد است.

بنابرین کلید طلایی قانون جذب، داشتن احساس خوب است، احساسی که نتیجه آن رضایت و گسترش آرامش در ما شود.

سعی کرده ام در فایل آموزشی کلید طلایی قانون جذب به شکل کامل و کاربردی درباره نتیجه احساس خوب در رسیدن به خواسته ها برای شما دوستان خوبم توضیحات لازم را ارائه دهم.
امیدوارم با درک و به کارگیری این موضوع مهم گام موثری در تغییر سطح احساس خود برای هموار کردن مسیر دریافت خواسته های خود بردارید.

منتظر خواندن نظرات ارزشمند شما هستم

ارادتمند شما:  رضا عطارروشن

 

کلید طلایی قانون جذب – تصویری


 

Download

 

کلید طلایی قانون جذب – صوتی

 

Download

زندگی با طعم خدا (جلسه هفدهم)

به نام خدای مهربان

سلام دوستان و همراهان عزیز

به لطف خدا جلسه هفدهم از دوره فوق العاده ( زندگی با طعم خدا ) را شروع می کنیم

 

دستور کار اجرای جلسه هفدهم:

1- تماشای فایل ویدیویی توضیحات این جلسه

2- تکرار 5 مرتبه فایل این جلسه (تصویری یا صوتی) تا قبل از ارائه قسمت بعدی

3- انجام تمرینات مربوط به این جلسه در قسمت نظرات

 

(مشتاق خواندن نظرات ارزشمند شما هستم)

 

فایل ویدیویی جلسه هفدهم


دانلود فایل تصویری:     Download

 

فایل صوتی جلسه هفدهم

 

 

دانلود فایل صوتی:     Download

 


توضیحات درباره دوره فوق العاده

خدا هرگز دیر نمیکند

خدا هرگز دیر نمی کند

 

 

توضیحات بیشتر درباره این محصول ارزشمند

زندگی با طعم خدا (جلسه شانزدهم)

به نام خدای مهربان

سلام دوستان و همراهان عزیز

به لطف خدا جلسه شانزدهم از دوره فوق العاده ( زندگی با طعم خدا ) را شروع می کنیم

 

دستور کار اجرای جلسه شانزدهم:

1- تماشای فایل ویدیویی توضیحات این جلسه

2- تکرار 5 مرتبه فایل این جلسه (تصویری یا صوتی) تا قبل از ارائه قسمت بعدی

3- انجام تمرینات مربوط به این جلسه در قسمت نظرات

 

(مشتاق خواندن نظرات ارزشمند شما هستم)

 

فایل ویدیویی جلسه شانزدهم


دانلود فایل تصویری:     Download

 

فایل صوتی جلسه شانزدهم

 

دانلود فایل صوتی:     Download

 


توضیحات درباره دوره فوق العاده

خدا هرگز دیر نمیکند

خدا هرگز دیر نمی کند

توضیحات بیشتر درباره این محصول ارزشمند

زندگی با طعم خدا (جلسه پانزدهم)

به نام خدای مهربان

سلام دوستان و همراهان عزیز

به لطف خدا جلسه پانزدهم از دوره فوق العاده ( زندگی با طعم خدا ) را شروع می کنیم

 

دستور کار اجرای جلسه پانزدهم:

1- تماشای فایل ویدیویی توضیحات این جلسه

2- تکرار 5 مرتبه فایل این جلسه (تصویری یا صوتی) تا قبل از ارائه قسمت بعدی

3- انجام تمرینات مربوط به این جلسه در قسمت نظرات

 

(مشتاق خواندن نظرات ارزشمند شما هستم)

 

فایل ویدیویی جلسه پانزدهم


دانلود این فایل:      Download

 

فایل صوتی جلسه پانزدهم

 

دانلود این فایل:     Download

 

 


توضیحات درباره دوره فوق العاده

خدا هرگز دیر نمیکند

خدا هرگز دیر نمی کند

توضیحات بیشتر درباره این محصول ارزشمند

زندگی با طعم خدا (جلسه چهاردهم)

به نام خدای مهربان

سلام دوستان و همراهان عزیز

به لطف خدا جلسه چهاردهم از دوره فوق العاده ( زندگی با طعم خدا ) را شروع می کنیم

 

دستور کار اجرای جلسه چهاردهم:

1- تماشای فایل ویدیویی توضیحات این جلسه

2- تکرار 5 مرتبه فایل این جلسه (تصویری یا صوتی) تا قبل از ارائه قسمت بعدی

3- انجام تمرینات مربوط به این جلسه در قسمت نظرات

(مشتاق خواندن نظرات ارزشمند شما هستم)

 

فایل ویدیویی جلسه چهاردهم


دانلود فایل تصویری:     Download

 

فایل صوتی جلسه چهاردهم

 

دانلود فایل صوتی:     Download

زندگی با طعم خدا (جلسه سیزدهم)

به نام خدای مهربان

سلام دوستان و همراهان عزیز

به لطف خدا جلسه سیزدهم از دوره فوق العاده ( زندگی با طعم خدا ) را شروع می کنیم

 

دستور کار اجرای جلسه سیزدهم:

1- تماشای فایل ویدیویی توضیحات جلسه سیزدهم

2- تکرار 5 مرتبه فایل این جلسه (تصویری یا صوتی) تا قبل از ارائه قسمت بعدی

3- انجام تمرینات مربوط به این جلسه در قسمت نظرات

(مشتاق خواندن نظرات ارزشمند شما هستم)

 

فایل ویدیویی جلسه سیزدهم


دانلود فایل تصویری:     Download

 

فایل صوتی جلسه سیزدهم

 

دانلود فایل صوتی:      Download

زندگی با طعم خدا (جلسه دوازدهم)

به نام خدای مهربان

سلام دوستان و همراهان عزیز

به لطف خدا جلسه دوازدهم از دوره فوق العاده ( زندگی با طعم خدا ) را شروع می کنیم

 

دستور کار اجرای جلسه دوازدهم:

1- تماشای فایل ویدیویی توضیحات جلسه دوازدهم

2- تکرار 5 مرتبه فایل جلسه دوازدهم (تصویری یا صوتی) تا قبل از ارائه قسمت بعدی

3- انجام تمرینات مربوط به جلسه دوازدهم در قسمت نظرات

(مشتاق خواندن نظرات ارزشمند شما هستم)

 

فایل ویدیویی جلسه دوازدهم


دانلود فایل تصویری:     Download

 

فایل صوتی جلسه دوازدهم

 

دانلود فایل صوتی:    Download

زندگی با طعم خدا (جلسه یازدهم)

به نام خدای مهربان

سلام دوستان و همراهان عزیز

به لطف خدا جلسه یازدهم از دوره فوق العاده ( زندگی با طعم خدا ) را شروع می کنیم

 

دستور کار اجرای جلسه یازدهم:

1- تماشای فایل ویدیویی توضیحات جلسه یازدهم

2- تکرار 5 مرتبه فایل جلسه یازدهم (تصویری یا صوتی) تا قبل از ارائه قسمت بعدی

3- انجام تمرینات مربوط به جلسه یازدهم در قسمت نظرات

(مشتاق خواندن نظرات ارزشمند شما هستم)

 

فایل ویدیویی جلسه یازدهم


دانلود فایل تصویری:     Download

 

فایل صوتی جلسه یازدهم

 

دانلود فایل صوتی:     Download

زندگی با طعم خدا (جلسه دهم)

به نام خدای مهربان

سلام دوستان و همراهان عزیز

به لطف خدا جلسه دهم از دوره فوق العاده ( زندگی با طعم خدا ) را شروع می کنیم

 

دستور کار اجرای جلسه دهم:

1- تماشای فایل ویدیویی توضیحات جلسه دهم

2- تکرار 5 مرتبه فایل جلسه دهم (تصویری یا صوتی) تا قبل از ارائه قسمت بعدی

3- انجام تمرینات مربوط به جلسه دهم در قسمت نظرات

(مشتاق خواندن نظرات ارزشمند شما هستم)

 

فایل ویدیویی جلسه دهم


دانلود فایل تصویری:    Download

 

فایل صوتی جلسه دهم

 

دانلود فایل صوتی:     Download

 

زندگی با طعم خدا (جلسه نهم)

به نام خدای مهربان

سلام دوستان و همراهان عزیز

به لطف خدا جلسه نهم از دوره فوق العاده ( زندگی با طعم خدا ) را شروع می کنیم

 

دستور کار اجرای جلسه نهم:

1- تماشای فایل ویدیویی توضیحات جلسه نهم

2- تکرار 5 مرتبه فایل جلسه نهم (تصویری یا صوتی) تا قبل از ارائه قسمت بعدی

3- انجام تمرینات مربوط به جلسه نهم در قسمت نظرات

(مشتاق خواندن نظرات ارزشمند شما هستم)

 

فایل ویدیویی جلسه نهم


دانلود فایل تصویری:      Download

 

فایل صوتی جلسه نهم

 

دانلود فایل صوتی:     Download