داستان چاقی

داستان های آموزنده هنرجوهای دوره متناسب شدن با قدرت ذهن از روزهای چاقی و تلاش آنان برای متناسب شدن

مطالعه این نوشته ها به شما این آگاهی را می دهد که مشکلات افراد چاق مشابه یکدیگر است و اطلاع از تلاش آنها برای متناسب شدن الهام بخش شما برای انتخاب بهترین روش برای رهایی از چاقی و رسیدن به رویای متناسب شدن خواهد بود