به نام خدای مهربان

همه ما تا به امروز بارها به مسافرت رفته ایم. برای هر بار سفر کردن مقصدی را انتخاب کرده ایم و سپس خود را مهیای حرکت کرده ایم و سپس عازم سفر شده ایم.

رسیدن به شرایط جدید در زندگی مانند سفر کردن است. شما تصمیم می گیرید از شرایط فعلی به شرایط جدید عزیمت کنید

تنها تفاوت سفر کردن از شهری به شهر دیگر با تغییر دادن خود از شرایط فعلی به شرایطی که میخواهیم این است که سفر کردن به شکل فیزیکی و قابل لمس انجام میشود اما تغییر شرایط خود به صورت متافیزیکی و غیر قابل لمس است.

البته عده زیادی تصور میکنند تغییر شرایط زندگی باید به صورت فیزیکی و با تلاش صورت گیرد و به همین دلیل سالهاست در حال زحمت کشیدن هستند اما همواره در رسیدن به شرایطی که رویای آنهاست ناموفق هستند.

همه افراد چاقی که بارها تلاش کرده اند لاغر شوند درحال تلاش فیزیکی برای رسیدن به لاغری بوده اند اما نتیجه ای که کسب کرده اند یا مقداری کاهش وزن و سایز بوده است و یا شکست در تلاش خود برای لاغری.

برای سفر کردن میتوان از طریق مختلف اقدام کرد، میتوان مسیر را با اتوبوس طی کرد، میتوان از قطار استفاده کرد، میتوان با ماشین شخصی خود سفر کرد و همچنین میشود سوار هواپیما شد و به مقصد خود سفر کنیم.

مقصد طریق های مختلف سفر کردن یکسان است اما تجربه ای که از هر طریق کسب میکنیم بسیار متقاوت است.

لاغری با ذهن از لحاظ راحتی و سرعت مشابه سوار شدن به هواپیمای فرست کلاس است و از لحاظ آزادی و لذت بردن از مسیر سفر مانند سوار شدن بر بهترین ماشینی است که میشود برای مسافرت از آن استفاده کرد.

همانطر که سفر کردن به شهر مقصد مسائلی به همراه دارد که در حین سفر باید آنها را برطرف کرد، سفر کردن از وضعیت چاقی به وضعیت لاغری مسائلی دارد که باید در برطرف کردن آنها آگاه باشیم.

اگر آگاهی لازم برای برطرف کردن موانع ذهنی برای لاغر شدن را نداشته باشیم از طی مسیر لاغری خسته میشویم و انگیزه خود را از دست می دهیم.

بنابراین در مسیر آموزش لاغری با ذهن همیشه سعی میکنم موانع احتمالی را برای دوستانم واضح کنم و همچنین راهکار عبور از این موانع را به اشتراک بگذارم.

به این طریق شما از قبل با مسائل این سفر لذت بخش آشنا خواهید بود و مطمئنا چنانچه با این موانع روبرو شوید از قبل نحوه برخورد با این مسائل را می دانید و مطمئنا اختلالی در سفر شگفت انگیز شما از چاقی به لاغری پیش نخواهد آمد.

در فایل آموزشی لایو 04 درباره چگونه عمل کردن در مسیر لاغری با ذهن توضیحات فوق العاده ای را با دوستانم به اشتراک گذاشته ام. همچین آگاهی از پاسخ پرسش هایی که هنرجوهای لاغری با ذهن مطرح کرده اند میتواند طی مسیر را برای شما آسان تر کند.

با آروی روزهایی سرشار از شادی و موفقیت برای تک تک شما همراهان

منتظر همراهی شما هستیم

همراه همیشگی شما: رضا عطارروشن