بایگانی برچسب: آرامش

زندگی با طعم خدا (جلسه چهاردهم)

به نام خدای مهربان

سلام دوستان و همراهان عزیز

به لطف خدا جلسه چهاردهم از دوره فوق العاده ( زندگی با طعم خدا ) را شروع می کنیم

 

دستور کار اجرای جلسه چهاردهم:

۱- تماشای فایل ویدیویی توضیحات این جلسه

۲- تکرار ۵ مرتبه فایل این جلسه (تصویری یا صوتی) تا قبل از ارائه قسمت بعدی

۳- انجام تمرینات مربوط به این جلسه در قسمت نظرات

 

(مشتاق خواندن نظرات ارزشمند شما هستم)

 

فایل ویدیویی جلسه چهاردهم


 

 

(برای استفاده از فایل های دانلودی باید برنامه Winzip را روی دستگاه خود نصب کنید)

 

فایل صوتی جلسه چهاردهم

 

(برای استفاده از فایل های دانلودی باید برنامه Winzip را روی دستگاه خود نصب کنید)

 


توضیحات درباره دوره فوق العاده

خدا هرگز دیر نمیکند

خدا هرگز دیر نمی کند

 

توضیحات بیشتر درباره این محصول ارزشمند

زندگی با طعم خدا (جلسه سیزدهم)

به نام خدای مهربان

سلام دوستان و همراهان عزیز

به لطف خدا جلسه سیزدهم از دوره فوق العاده ( زندگی با طعم خدا ) را شروع می کنیم

 

دستور کار اجرای جلسه سیزدهم:

۱- تماشای فایل ویدیویی توضیحات جلسه سیزدهم

۲- تکرار ۵ مرتبه فایل این جلسه (تصویری یا صوتی) تا قبل از ارائه قسمت بعدی

۳- انجام تمرینات مربوط به این جلسه در قسمت نظرات

 

(مشتاق خواندن نظرات ارزشمند شما هستم)

 

فایل ویدیویی جلسه سیزدهم


 

 

(برای استفاده از فایل های دانلودی باید برنامه Winzip را روی دستگاه خود نصب کنید)

 

فایل صوتی جلسه سیزدهم

 

(برای استفاده از فایل های دانلودی باید برنامه Winzip را روی دستگاه خود نصب کنید)

 


 

(توضیحات قسمت اول دوره آموزشی آرامش ذهنی با طعم خدا)

آرامش ذهنی

توضیحات بیشتر درباره این محصول ارزشمند

زندگی با طعم خدا (جلسه دوازدهم)

به نام خدای مهربان

سلام دوستان و همراهان عزیز

به لطف خدا جلسه دوازدهم از دوره فوق العاده ( زندگی با طعم خدا ) را شروع می کنیم

 

دستور کار اجرای جلسه دوازدهم:

۱- تماشای فایل ویدیویی توضیحات جلسه دوازدهم

۲- تکرار ۵ مرتبه فایل جلسه دوازدهم (تصویری یا صوتی) تا قبل از ارائه قسمت بعدی

۳- انجام تمرینات مربوط به جلسه دوازدهم در قسمت نظرات

 

(مشتاق خواندن نظرات ارزشمند شما هستم)

 

فایل ویدیویی جلسه دوازدهم


 

 

(برای استفاده از فایل های دانلودی باید برنامه Winzip را روی دستگاه خود نصب کنید)

 

فایل صوتی جلسه دوازدهم

 

(برای استفاده از فایل های دانلودی باید برنامه Winzip را روی دستگاه خود نصب کنید)

 


 

(توضیحات قسمت اول دوره آموزشی آرامش ذهنی با طعم خدا)

آرامش ذهنی

توضیحات بیشتر درباره این محصول ارزشمند

زندگی با طعم خدا (جلسه یازدهم)

به نام خدای مهربان

سلام دوستان و همراهان عزیز

به لطف خدا جلسه یازدهم از دوره فوق العاده ( زندگی با طعم خدا ) را شروع می کنیم

 

دستور کار اجرای جلسه یازدهم:

۱- تماشای فایل ویدیویی توضیحات جلسه یازدهم

۲- تکرار ۵ مرتبه فایل جلسه یازدهم (تصویری یا صوتی) تا قبل از ارائه قسمت بعدی

۳- انجام تمرینات مربوط به جلسه یازدهم در قسمت نظرات

 

(مشتاق خواندن نظرات ارزشمند شما هستم)

 

فایل ویدیویی جلسه یازدهم


 

 

(برای استفاده از فایل های دانلودی باید برنامه Winzip را روی دستگاه خود نصب کنید)

 

فایل صوتی جلسه یازدهم

 

(برای استفاده از فایل های دانلودی باید برنامه Winzip را روی دستگاه خود نصب کنید)

 


 

(توضیحات قسمت اول دوره آموزشی آرامش ذهنی با طعم خدا)

آرامش ذهنی

توضیحات بیشتر درباره این محصول ارزشمند

زندگی با طعم خدا (جلسه دهم)

 

به نام خدای مهربان

سلام دوستان و همراهان عزیز

به لطف خدا جلسه دهم از دوره فوق العاده ( زندگی با طعم خدا ) را شروع می کنیم

 

دستور کار اجرای جلسه دهم:

۱- تماشای فایل ویدیویی توضیحات جلسه دهم

۲- تکرار ۵ مرتبه فایل جلسه دهم (تصویری یا صوتی) تا قبل از ارائه قسمت بعدی

۳- انجام تمرینات مربوط به جلسه دهم در قسمت نظرات

 

(مشتاق خواندن نظرات ارزشمند شما هستم)

 

فایل ویدیویی جلسه دهم


 

 

(برای استفاده از فایل های دانلودی باید برنامه Winzip را روی دستگاه خود نصب کنید)

 

فایل صوتی جلسه دهم

 

(برای استفاده از فایل های دانلودی باید برنامه Winzip را روی دستگاه خود نصب کنید)

 


 

(توضیحات قسمت اول دوره آموزشی آرامش ذهنی با طعم خدا)

آرامش ذهنی

توضیحات بیشتر درباره این محصول ارزشمند

زندگی با طعم خدا (جلسه نهم)

به نام خدای مهربان

سلام دوستان و همراهان عزیز

به لطف خدا جلسه نهم از دوره فوق العاده ( زندگی با طعم خدا ) را شروع می کنیم

 

دستور کار اجرای جلسه نهم:

۱- تماشای فایل ویدیویی توضیحات جلسه نهم

۲- تکرار ۵ مرتبه فایل جلسه نهم (تصویری یا صوتی) تا قبل از ارائه قسمت بعدی

۳- انجام تمرینات مربوط به جلسه نهم در قسمت نظرات

 

(مشتاق خواندن نظرات ارزشمند شما هستم)

 

فایل ویدیویی جلسه نهم


 

(برای استفاده از فایل های دانلودی باید برنامه Winzip را روی دستگاه خود نصب کنید)

 

فایل صوتی جلسه نهم

 

(برای استفاده از فایل های دانلودی باید برنامه Winzip را روی دستگاه خود نصب کنید)

 


 

(توضیحات قسمت اول دوره آموزشی آرامش ذهنی با طعم خدا)

آرامش ذهنی

توضیحات بیشتر درباره این محصول ارزشمند

زندگی با طعم خدا (جلسه هشتم)

به نام خدای مهربان

سلام دوستان و همراهان عزیز

به لطف خدا جلسه هشتم از دوره فوق العاده ( زندگی با طعم خدا ) را شروع می کنیم

 

دستور کار اجرای جلسه هشتم:

۱- تماشای فایل ویدیویی توضیحات جلسه هشتم

۲- تکرار ۵ مرتبه فایل جلسه هشتم (تصویری یا صوتی) تا قبل از ارائه قسمت بعدی

۳- انجام تمرینات مربوط به جلسه هشتم در قسمت نظرات

 

(مشتاق خواندن نظرات ارزشمند شما هستم)

 

فایل ویدیویی جلسه هشتم


 

(برای استفاده از فایل های دانلودی باید برنامه Winzip را روی دستگاه خود نصب کنید)

 

فایل صوتی جلسه هشتم

 

(برای استفاده از فایل های دانلودی باید برنامه Winzip را روی دستگاه خود نصب کنید)

 

(توضیحات استاد عطارروشن درباره دوره آموزشی شگفت انگیز خدا هرگز دیر نمی کند)

خدا هرگز دیر نمی کند

 

 

توضیحات بیشتر درباره این محصول ارزشمند

زندگی با طعم خدا (جلسه هفتم)

به نام خدای مهربان

سلام دوستان و همراهان عزیز

به لطف خدا جلسه هفتم از دوره فوق العاده ( زندگی با طعم خدا ) را شروع می کنیم

 

دستور کار اجرای جلسه هفتم:

۱- تماشای فایل ویدیویی توضیحات جلسه هفتم

۲- تکرار ۵ مرتبه فایل جلسه هفتم (تصویری یا صوتی) تا قبل از ارائه قسمت بعدی

۳- انجام تمرینات مربوط به جلسه هفتم در قسمت نظرات

 

(مشتاق خواندن نظرات ارزشمند شما هستم)

 

فایل ویدیویی جلسه هفتم


 

(برای استفاده از فایل های دانلودی باید برنامه Winzip را روی دستگاه خود نصب کنید)

 

فایل صوتی جلسه هفتم

 

(برای استفاده از فایل های دانلودی باید برنامه Winzip را روی دستگاه خود نصب کنید)

زندگی با طعم خدا (جلسه ششم)

به نام خدای مهربان

سلام دوستان و همراهان عزیز

به لطف خدا جلسه ششم از دوره فوق العاده ( زندگی با طعم خدا ) را شروع می کنیم

 

دستور کار اجرای جلسه ششم:

۱- تماشای فایل ویدیویی توضیحات جلسه ششم

۲- تکرار ۵ مرتبه فایل جلسه ششم(تصویری یا صوتی) تا قبل از ارائه قسمت بعدی

۳- انجام تمرینات مربوط به جلسه ششم در قسمت نظرات

 

(مشتاق خواندن نظرات ارزشمند شما هستم)

 

فایل ویدیویی جلسه ششم


 

(برای استفاده از فایل های دانلودی باید برنامه Winzip را روی دستگاه خود نصب کنید)

 

فایل صوتی جلسه ششم

 

(برای استفاده از فایل های دانلودی باید برنامه Winzip را روی دستگاه خود نصب کنید)

زندگی با طعم خدا (جلسه پنجم)

به نام خدای مهربان

سلام دوستان و همراهان عزیز

به لطف خدا جلسه پنجم از دوره فوق العاده ( زندگی با طعم خدا ) را شروع می کنیم

 

دستور کار اجرای جلسه پنجم:

۱- تماشای فایل ویدیویی توضیحات جلسه پنجم

۲- تکرار ۵ مرتبه فایل جلسه پنجم (تصویری یا صوتی) تا قبل از ارائه قسمت بعدی

۳- انجام تمرینات مربوط به جلسه پنجم در قسمت نظرات

 

(مشتاق خواندن نظرات ارزشمند شما هستم)

 

فایل ویدیویی جلسه پنجم


 

(برای استفاده از فایل های دانلودی باید برنامه Winzip را روی دستگاه خود نصب کنید)

 

فایل صوتی جلسه پنجم

 

(برای استفاده از فایل های دانلودی باید برنامه Winzip را روی دستگاه خود نصب کنید)