سمینار

آموزش لاغری با ذهن (رایگان)

لاغــری با ذهــن چگونه است؟

توضیحات استاد عطار روشن درباره چگونه لاغر شدن با ذهن

این فایل ها جهت برنامه ریزی مجدد ذهن برای لاغر شدن با ذهن می باشد

می خواهم درباره دوره آموزشی

لاغری با ذهن بیشتر بدانم