1- یاد بگیرید چگونه با استفاده از این نکات، ذهنیت خود را تغییر دهید.

مسئولیت چاقی خود را به عهده بگیرید، هیچ کس دیگری مسئولیت اضافه وزن شما را ندارد. شما باید مسئولیت افکار و رفتار غذایی خود را به عهده بگیرید و پاسخگوی وضعیت خود باشید

2- برای چاقی خود متاسف نباشید و معذرت خواهی نکنید

همه ما عذرخواهی می کنیم تا سعی کنیم رفتار مان را توجیه کنیم اما این گونه عذرخواهی ها در مورد کاهش وزن به شما کمک نمی کند. خودتان را مجبور کنید که شکست های خود را بپذیرید و برای بهبود آنها تلاش کنید.

3- احساسات خود را مدیریت کنید

برای بسیاری از مردم، غذاها ابزار مقابله با احساسات عاطفی و رها شدن از فشارهای عصبی است و این روش در زندگی به تنهایی میتواند باعث اضافه وزن آنها شود. اگر می خواهید ذهنیت خود را در مورد بدن خود تغییر دهید، ابتدا باید یاد بیاموزید چگونه با این احساسات قدرتمند مقابله کنید.

روشهای شگفت انگیز مقابله با احساسات در دوره آموزشی متناسب شدن با قدرت ذهن به طور مفصل توضیح داده شده است

4- تصمیم بگیرید و اقدام کنید

خیلی از افراد سالهاست که در حال فکر کردن به تصمیم گرفتن برای متناسب شدن هستند و هر روز را به روز دیگر موکول میکنند. اگر می خواهید وزن کم کنید، انتخاب کنید که این کار را انجام دهید و روشی را که انتخاب کرده اید با اشتیاق تا انتها دنبال کنید.

5- مسئولیت زندگی خود را به عهده بگیرید

هیچ کس غذا را به گلویتان فرو نمی برد یا شما را از ورزش کردن منع نمی کند. هنگامی که شما مسئولیت شرایط خود را به عهده بگیرید انجام اقدامات جدید برای بهبود وضعیت جسمی و سلامتی خود کار ساده تری است و شما را به رویای خود نزدیک تر میکند.

6- از تصویر سازی ذهنی استفاده کنید

با خود فکر کنید از دست دادن وزن، بدن متناسب و سلامت شخصی می تواند چه تاثیری در زندگی و تغییر شرایط احساسی شما ایجاد کند. اگر احساس خود از شرایط متناسبی که دوست دارید داشته باشید را در ذهن خود مجسم کنید تصمیمات شما در زندگی بر اساس خواسته جدیدتان تنظیم میشود

به عنوان مثال، احساسات ما ممکن است به ما بگویند ما یک قطعه کیک را بعد از یک روز سخت نیاز داریم، اما تفکر منطقی ما به ما می گوید که این کار فقط در مورد خودتان احساس بد ایجاد می کند.

7- برنامه نویسی ذهن خود را تغییر دهید

بسیاری از ما مغزمان را برنامه ریزی کرده ایم تا فکر کنیم که چاق، ناسالم هستیم و هرگز نگاهی خوشبینانه که احساسی خوب در ما ایجاد کند به خود نداریم.

فکر کردن به چاق تر شدن در واقع به معنای پیشگویی وضعیت جسمانی خود است، اما با تغییر برنامه های ذهنی شما میتوانید تصویری که از خود در ذهنتان دارید را به گونه ای تغییر دهید که در شما احساس خوبی ایجاد کند و این کار یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در متناسب شدن است،

8- بر تصمیم خود برای متناسب شدن ثابت قدم باشید

به افکار منفی اجازه ندهید که تصمیم شما برای تغییر شرایط جسمی خود را خدشه دار کند.

استمرار در نگرش مثبت به تصمیم خود برای متناسب شدن انگیزه موفقیت را در شما افزایش میدهد و استرس نتیجه نگرفتن را به شدت کاهش میدهد و این به شما کمک می کند تا وزن بیشتری از دست بدهید.

9- ذهن خود را تمرین دهید تا به بهترین نحو فکر کنید.

اگر می خواهید وزن خود را کاهش دهید، تمرکز خود را روی جایگزین کردن اندیشه های ناسالم خود با اندیشه های سالم متمرکز کنید. بعد از مدتی احساس میکنید افکار منفی و مخرب کمتری دارید و یک قدم به اهداف خود نزدیک تر هستید

ارادتمند شما رضا عطارروشن