شگفتی 44

به نام خالق زیباییها که هرچه آفرید زیبا آفرید

راحیل هستم از رادیو تناسب موج شادی
سلام دوستان توانمند پرانرژیم
هزاران بار دیگه شکر خدایی را میگویم که مسبب همه ی اتفاقهای خوبم شد

بهتره از اینجا براتون بگم که قبل از اینکه با استاد آشنا بشم وبه قدرت خودم آگاه بشم
تا تقی به توقی میخورد من بودمو افکار مخرب و انزوا طلب خودم
اگر در مجلس شادی حضور داشتم یه پا جنگ درونی داشتم من بودمو افکاری که پیش از همه ترس از قضاوتم بود جنگ میان من ونداهایی که ذهنم برمیخواست ومنو مانع از شاد بودنم وتوی لحظه بودنم میکرد
آنچه تدارک ذهنم بودبیشتر به سمت این بودکه چه بخورم تا لذت ببرم ?وواااای کیک ووواااای شام عروسی واااای چه دسر هاییی من بودمو یک عالمه فکر برای اینکه از کجا شروع کنم ??????
نمیدانم دلیل آنهمه قهرم با دنیای اطرافم چه بود
ویا اگر در مجلس غمی بودم بیشترین فکرم به سمت سینی های خرما و حلوایی بود که حتی در تدارک اینکه هم بخورم وهم ببرم ???

در مجموع ودر دوحالت هرگز شاد نبودم من بودمو افکار محدود خودم
من بودمو دنیای درونی خودم که پراز ترس بود من بودمو پراز چه کنمهایی که از چشم بقیه دور باشم
من بودمو یک جنگ جهانی که هیلتر با آن همه عظمتش به شکست تسلیم شد ولی من همان چنان شکست هارا پشت سر هم تکرار میکردم ???
دیشب توی اولین جشنی بودم که بعداز شرکت در دوره ی تناسب فکری کنار خانواده ام بودم

اما کلی تفاوت بین این من بود وآن من قبلی
این پراز شادی وچالاکی دلیلی برای خوردن غم نمیدیدم انگاری شادی من هم به دیگران سرایت کرده بود همه پراز خنده وشادی بودن
شادی رو درست عین یه ویروس مثبت میبینمش که راه سرایتش زودتر اون چیزیه که فکرشو کنید
از یک طرف سبکی و چالاکی که داشتم واز یک طرف حس درونی که درونم مدتی ست به پا شده است چیزی حول وحوش شش ساعت بکوپ پایی کوبی کردم نه خبری از خستگی بود نه خبری از درد کمر ونه درد زانو
قدرتی درونم بود پراز حس بودن حس شادی حس شکرگزاری

راحیل تو چی بودی چی شدی
یک آدم منفی وگوشه گیر که مرتب نگاه ادمهارو به اندام خودم برانداز میکردم و حالا شدم آدمی که همه ی دنیا ی اطرافشو زیبا میبینه ازهمه ی اونها خیر به سمتم میباره

به به این همه تغییر لایقش بودم وهستم وخواهم بود ??

دیشب مصادق کامل این جمله ی استاد رو توی دوره ی پیشرفته حس کردم وساعتها باهاش زندگییییی کردم

<<<<<شادی درست عین عطری میمونه تا به خودت نزنی نمیتونی انتشارش بدی >>>>>>>
قصدم رسیدن به اندام زیبا بود اما ذهنم افکارم باورهایم تبدیل به احسنت شد ☺️?❤️?
میخواستم بگم فدای سرت به هرچی میخواستی نرسیدی☺️
فدای سرت که دنیا برات نچرخیده

اما شروع این چرخش دنیا با حال خوب توست

میشه به خودت عشق بورزی و لذت ببری میشه برای یا کریم توی حیاط نشسته دونه بریزی و شادی کنی
میشه با دیدن خنده ی آدمهایی که هستند وجود دارند شاد شد

میشه رها بشی ازاینکه چه برسرت گذشته دست پدرتو بگیری و از بودنش لذت ببری میشه پا به پای مادرت برقصی تو آغوشت بگیریش

فدای سرت که چه گذشته اکنونت را با جون ودلت لمس کن بودن آدمهایی که بودنشون پراز عشقه

میشه از زندگی لذت برد ??
از دیدن خودت توی آینه لذت ببری و به خالقت تبارک الله بگی
میشه با افکار بدت به زمین و زمانت گیر ندی میشه سخت نگیری آسون ببینی

میشه این روزهای عمرتو زنددددگیییییی کنی وفقط نفس نکشید
استاد عزیزم تنها کاری که میتونم انجام بدم اینه که با تغییر خودم دنیای پیرامون خودمو عالی کنم راستی رابطه ی من وخدا هم این روزها عالیست
ممنونم استاد عزیزم
گاهی به آسمون نگاه میکنم ومیگویم میدونم
خدددددااااااا ا☺️?
اینا همش کارتو بوده ??

ممنونم که هستید ممنونم???